الجمعة، 14 فبراير 2020

methode de calcule de limite (1ere bac science )


retation dans le plans (1ere bac science )


fich tecnique de calcule de limites (1ere bac science)ملخص طرق حساب النهايات


methode de calcule de limite (1ere vvbac science )كيفية حساب النهاية طرق تحديدها